Home > Geboorte
 
 
 
 

Geboorte

Apart door de sessies loopt de geboortetherapie. Simon Speyer ontwikkelde het beginsel hiervan al, maar er wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan de zogenaamde "prenatale overdracht". Erg interesant is bijvoorbeeld het onderzoek van Anja Huizink aan de Universiteit van Utrecht (Prenatal stress and its effect on infant development / Universiteit van Utrecht isbn 90-393-2497-2).

Een kind blijkt bij zijn geboorte vaak al in 'het bezit' te zijn van een aantal normen, overgenomen en/of meegekregen van de moeder, en via haar ook van de vader, want zijn invloed op de gevoelens van moeder zijn ook aanwezig. Voelt moeder zich overbelast, angstig, depressief, moedeloos etc., het kind voelt het, en neemt het mee. Stress en slaapproblemen zijn er vaak op te herleiden.

 
Praktijk voor Gevoelstherapie