Home > Gevoelstherapie
 
 
 
 

Gevoelstherapie

Gevoelstherapie is een therapievorm waarin we alleen het gevoel gebruiken.
De therapie is gebaseerd op de gedachte dat we als kind niet altijd in staat zijn om delen van onze jeugd te verwerken. En alles wat je niet verwerkt hebt, komt in je latere leven weer bij je terug.
Heel veel van wat je nu doet is een voortvloeisel uit je vroege jaren (0 tot 6 jaar), waarin je als het ware geprogrammeerd werd door je ouders, opvoeders en omstandigheden. Je ouders zijn voor jou 'de eerste mensen', je bestaan, je veiligheid, zelfs je overleven hangt van hen af. Je kunt niet op jezelf leven, je bent afhankelijk, zonder hen zul je sterven. Je accepteert àlles van ze. Je kunt nog niet twijfelen, je kunt geen vragen stellen. Daarom zul je alles als normaal, als levensbepalend, als 'norm' onvoorwaardelijk en absoluut accepteren. De emotionele 'norm', in je hersenen vastgelegd, zal sterker zijn dan je fysieke norm en je (latere) intellectuele norm. Wat je ook hebt waargenomen in die periode van je leven, of het nu echt was of niet, of je ouders het wel of niet zo bedoeld hadden, dàt wordt de wet van je hersenen. Zelfs als je indrukken met lichamelijke of geestelijke pijn gepaard gingen had je geen keuze, je aanvaardde 'pijn' als normaal.

Later zul je zoeken naar 'pijn' situaties ondanks het feit dat je zoeken naar pijn steeds vergezeld wordt van de wens naar 'geen-pijn'. En dat is een tragedie.
Gevoelstherapie is een hele snelle en doeltreffende methode om door te dringen tot gevoelens uit je kindertijd. De therapie stelt je in staat om door het (h)erkennen en uiten van je emoties, je vaste patronen te doorbreken. De therapie vindt haar grondslagen in Speyertherapie.

 

 
Praktijk voor Gevoelstherapie