Home > Hoe ik werk
 
 
 
 

Hoe ik werk

Gevoelstherapie is een individuele therapievorm. De sessies worden op tien achtereenvolgende werkdagen gegeven. Ze beginnen altijd op maandag en duren ongeveer twee tot tweeëneenhalf uur, elke dag op dezelfde tijd. Iedere dag heeft zijn eigen programma, hoewel de beleving en het gevoel van de cliënt altijd centraal blijft staan.
De dag begint met een gesprek, gevolgd door de eigenlijke sessie.
Na een ontspanningsoefening leiden we de cliënt via geleide fantasie terug naar de vroegste kinderjaren en de oorzakelijke situaties daarin. Oude beelden komen langzamerhand terug met de bijbehorende gevoelens die nu eindelijk geuit mogen worden. Naarmate de therapie vordert worden de belevingen intenser. Alle oude spanningen, verdriet en ongenoegens worden actief naar buiten gewerkt en ontladen, wat de uiteindelijke heling mogelijk maakt. De cliënt leert te voelen wat hij of zij voelt en dat te uiten en te benoemen. Remmingen worden opgeheven. Het gevoel van opluchting en bevrijding kan heel intens zijn.
Op de laatste dag van de tweede week wordt besproken hoe de reactie op de therapie waarschijnlijk zal verlopen en wordt informatie verstrekt over de coachingsfase die nu begint. Eventueel komt de partner van de cliënt dan mee.

Reactie en nazorg

Een therapie maakt veel los en dat moet worden verwerkt. Vooral de eerste zes weken, wij noemen dat de verwerkingsperiode, zijn daarin belangrijk. Daarna volgt de aanpassingsperiode. Er wordt "gegolfd", goede en minder goede momenten wisselen elkaar af. Begeleiding in deze periode is nodig. Meestal stabiliseert het gevoelsleven zich na ca. drie maanden en ontstaat er een nieuw evenwicht. Begeleiding tot een jaar na de sessies behoort tot de therapie. Dit omvat:

Telefonische consulten op een aantal vaste momenten en verder naar behoefte;
Terugkomdagen op vaste momenten (vier tot zes) en verder naar behoefte.
In totaal vergt een therapie gemiddeld ca. 35 uur over het jaar verspreid, waarvan ca. 25 uur in de eerste twee weken.

Gesprek vooraf

Voorafgaand aan de therapie hebben we altijd een analyserend gesprek (intake). Aan de hand daarvan kunnen we bepalen of deze vorm van therapie zinvol is en wat je er van kunt verwachten. De duur van het gesprek is ca. 2 1/2 uur.

Kosten van de therapie

De kosten van de therapie zijn afhankelijk van je situatie. Bij het bepalen van de kosten houd ik rekening met je persoonlijke omstandigheden. In de kosten zit alle begeleiding in de verwerkings- en aanpassingsfase na de tiendaagse sessies tot één jaar na de therapie inbegrepen. Het betreft in totaal ca. 35 uur aan therapie en begeleiding.

Contra-indicaties

Gebruik van psychofarmaca (kalmerende en slaapmiddelen, antidepressiva enz.) en sommige andere geneesmiddelen kan een contra-indicatie zijn. Verslaving aan alcohol en drugs zijn dat bijna altijd. Therapie tijdens de zwangerschap wordt afgeraden. Tijdens het intakegesprek kunnen ook andere redenen blijken, op basis waarvan je deze therapie niet kunt doen.

 
Praktijk voor Gevoelstherapie